Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Krížovky a hádanky

pomôcky

Na začiatok ponúkam vlastné pomôcky, ktoré Vám môžu uľahčiť riešenie krížoviek.

1. Mužské mená - dvojpísmenové a trojpísmenové výrazy

vysvetlivky:

dom. – domácke meno

pozn.: české domácke mená sú odvodené prevažne z cudzích mien

2,

 • Ai japonské
 • Al nemecké
 • Am dom. české
 • An čínske
 • Az hebrejské                
 • Bo dom. české
 • Cy grécke
 • Ea keltské
 • Ed anglické
 • Eg dom. české
 • Hy anglické
 • Chi čínske
 • Ja africké
 • Li čínske
 • Mo americké
 • Ol dom. české
 • On čínske
 • Or dom. české
 • Os dom. české
 • Oz hebrejské
 • Ro dom. české
 • Tu vietnamské
 • Ty americké
 • Ye čínske
 • Yo japonské
 • Zo africké

3,

 • Aba dom. české
 • Abe hebrejské
 • Abu africké
 • Ace latinské
 • Ada dom. české
 • Áda dom. české
 • Ade africké
 • Ado dom. Adam, Adolf, Adrián
 • Aga turecké
 • Ajo africké, = Ayo
 • Ala dom. české
 • Alf dom. české
 • Ali arabské
 • Ali dom. Aladár, Albert, Alexander, Alfonz
 • Alí arabské
 • Alo dom. Albert, Alexander
 • Ama dom. české
 • Amr arabské
 • Amy anglické
 • And dom. české
 • Apu indické
 • Ara dom. české
 • Ára dom. české
 • Arch nemecké
 • Ari hebrejské
 • Art americké
 • Asa japonské
 • Ash anglické
 • Ata dom. české
 • Avi latinské
 • Axa dom. české
 • Axl nemecké
 • Ayo africké, = Ajo
 • Ban vietnamské
 • Bao vietnamské
 • Bat americké
 • Bel indické
 • Ben hebrejské
 • Bin anglické
 • Bob anglické
 • Bud americké
 • Cid španielske
 • Cis dom. české
 • D ag české
 • D al dom. české
 • Dam dom. české
 • Dan hebrejské
 • Dar dom. české
 • Dás indické
 • Day americké
 • Del keltské
 • Den dom. české
 • Deo grécke
 • Dév indické
 • Dom latinské
 • Don keltské
 • Dor dom. české
 • Dov hebrejské
 • Dru americké
 • Duc vietnamské
 • Duy vietnamské
 • Edo dom. Edmund, Eduard
 • Edy dom. české
 • Ega dom. české
 • Egy dom. české
 • Echo grécke
 • Ela dom. české
 • Elo dom. Elemír
 • Elu indiánske
 • Ely hebrejské
 • Emo dom. Emanuel, Emil
 • Era dom. české
 • Ero dom. Erich, Ernest, Ervín
 • Erv anglické
 • Ežo dom. Ezechiel
 • Fai čínske
 • Feo španielske
 • Fil dom. české
 • Fín dom. české
 • Gab dom. české
 • Gad indiánske
 • Gal srbochorvátske
 • Gál slovenské
 • Gan dom. české
 • Gar dom. české
 • Gej dom. české
 • Gel dom. české
 • Ger dom. české
 • Gil hebrejské, španielske
 • Gin dom. české
 • Gui francúzske
 • Gun dom. české
 • Gur hebrejské
 • Gus anglické
 • Guy latinské
 • Hal keltské
 • Ham hebrejské
 • Han turecké
 • Hao vietnamské
 • Hil dom. české
 • Huy vietnamské
 • Chad anglické
 • Chao čínske
 • Char dom. české
 • Chas anglické
 • Chay keltské
 • Chaz anglické
 • Chen čínske
 • Chip anglické
 • Ian keltské
 • Ico dom. Igor
 • Ičo dom. Štefan
 • Ige africké
 • Ike anglické
 • Ilo africké
 • Ion keltské
 • Iov ruské
 • Ira hebrejské
 • Isa arabské
 • Ísá arabské
 • Iva dom. české
 • Ive anglické
 • Ivo dom. Ivan, Ivor
 • Ivó maďarské
 • Iwo poľské
 • Izo dom. Izidor
 • Ižo dom. Izidor
 • Jag indické
 • Jak dom. české
 • Jan české
 • Ján slovenské
 • Jau africké
 • Jed hebrejské
 • Jer dom. české
 • Jim anglické
 • Job hebrejské
 • Jób hebrejské
 • Joe anglické
 • Jol dom. české
 • Jon anglické
 • Jón dom. české
 • Jor dom. české
 • Jud hebrejské
 • Jun čínske
 • Jur dom. Juraj
 • Kai havajské
 • Kal dom. české
 • Kaz poľské
 • Keb africké
 • Ken keltské
 • Kil dom. české
 • Kin japonské
 • Kim dom. české
 • Lál indické
 • Lam vietnamské
 • Lee anglické
 • Lel slovanské
 • Len americké
 • Leo dom. León, Leonard, Leontín, Leopold, Lev
 • Leó maďarské
 • Ler dom. české
 • Les anglické
 • Lev hebrejské, ruské
 • Lew nemecké, poľské
 • Lix dom. české
 • Loc vietnamské
 • Loe havajské
 • Lok čínske
 • Lot hebrejské
 • Lou anglické, nemecké
 • Luc francúzske
 • Luk dom. české
 • Mac keltské
 • Mag dom. české
 • Max dom. Maxim, Maximilián
 • Mel keltské
 • Mer dom. české
 • Mio španielske
 • Mir ruské
 • Moe anglické
 • Moj dom. české
 • Mon dom. české
 • Mór maďarské
 • Muk dom. české
 • Mut dom. české
 • Nág indické
 • Nam vietnamské
 • Nat hebrejské
 • Nay arabské
 • Ned anglické
 • Nel dom. české
 • Nen arabské
 • Ner dom. české
 • Nil dom. české
 • Nis dom. české
 • Noe biblické, francúzske
 • Nus dom. české
 • Nuš dom. české
 • Oda dom. české
 • Odo anglické, nemecké
 • Odó maďarské
 • Ojo africké
 • Oke africké, havajské
 • Oki dom. české
 • Ola dom. české
 • Oli dom. české
 • Oľo dom. Oleg
 • Oma arabské
 • Oňo dom. Ondrej
 • Ori dom. české
 • Oro španielske
 • Osi dom. české
 • Oso dom. Oskár
 • Ota české
 • O to slovenské
 • Oto dom. Otokar
 • Ožo dom. Jozef
 • Pád dom. české
 • Pál maďarské
 • Par dom. české
 • Pär švédske
 • Pas dom. české
 • Pat grécke
 • Pax grécke
 • Paz španielske
 • Pel dom. české
 • Per škandinávske
 • Pio španielske, talianske
 • Rad anglické
 • Raf dom. české
 • Ram indické
 • Rám indické
 • Ray anglické
 • Red dom. české
 • Ren japonské
 • Rex latinské
 • Rey francúzske
 • Rich anglické
 • Rik dom. české
 • Rin japonské
 • Rio Adrián
 • Rio španielske
 • Rob anglické
 • Rod anglické
 • Roch nemecké
 • Rol dom. české
 • Ron anglické
 • Roš dom. české
 • Roy keltské
 • Rub dom. české
 • Ruf dom. české
 • Rup dom. české
 • Ryo americké
 • Ryu japonské
 • Sal talianske
 • Sam hebrejské
 • Seb dom. české
 • Sef egyptské
 • Sel dom. české
 • Sén indické
 • Sid dom. české
 • Sig dom. české
 • Sil dom. české
 • Sim dom. české
 • Sod anglické
 • Sky americké
 • Sol španielske
 • Ste anglické
 • Stu anglické
 • Šiv indické
 • Tab americké
 • Tad americké
 • Tai čínske
 • Tal dom. české
 • Tan vietnamské
 • Tao čínske
 • Ted anglické
 • Teo dom. Teobald, Teodor, Teodorik, Teodot, Teodoz, Teofan, Teofil
 • Teo vietnamské
 • Ter dom. české
 • Tex americké
 • Tho anglické
 • Tid dom. české
 • Tim grécke
 • Tip americké
 • Tit dom. české
 • Tod anglické
 • Tof dom. české
 • Tol dom. české
 • Tom dom. české
 • Ton dom. české
 • Tor dom. české
 • Týn dom. české
 • Uba africké
 • Udo nemecké
 • Ugo talianske
 • Ula dom. české
 • Ulf nemecké, talianske
 • Uli dom. české
 • Ull nemecké
 • Umi africké
 • Upi dom. české
 • Ura dom. české
 • Uri hebrejské
 • Uve nemecké
 • Uvi dom. české
 • Uwe nemecké
 • Vad dom. české
 • Val francúzske
 • Van škandinávske
 • Var dom. české
 • Vat dom. české
 • Ver dom. české
 • Vic latinské
 • Vid dom. české
 • Vik dom. české
 • Vír indické
 • Vís iránske
 • Vit ruské
 • Vít slovenské
 • Vlk slovanské
 • Vok varianta mena Vlk
 • Von nemecké
 • Vuk srbochorvátske
 • Wal anglické
 • Wat anglické
 • Wit poľské
 • Yau africké
 • Yue čínske
 • Yul čínske
 • Zach hebrejské
 • Zál iránske
 • Zan hebrejské
 • Zar dom. české
 • Zed hebrejské
 • Zev hebrejské
 • Zik dom. české
 • Ziv hebrejské

2. Ženské mená - 2 a 3-písmenové výrazy

vysvetlivka:  dom. – domácke meno

2,

 • An čínske
 • Bo hebrejské
 • Fe španielske
 • Fé dom. české Féba, Felícia
 • Ha vietnamské
 • Já africké
 • Le čínske
 • Ly vietnamské
 • Nu vietnamské
 • Qi čínske
 • Vi americké
 • Yi čínske
 • Zi čínske

3,

 • Aba dom. české Abigail, Alberta
 • Abi dom. české Abigail
 • Ada dom. Adela, Adolfína, Adriána
 • Ady americké
 • Aga dom. Agáta, Agnesa
 • Agi dom. Agáta, Agnesa
 • Aja indické
 • Ája dom. české Alica
 • Ajo africké
 • Ala dom. Alena, Alina
 • Ála dom. české Alina, Alma
 • Aľa dom. Albína, Alina
 • Ali dom. Alina
 • Ama africké
 • Ami francúzske
 • Amy latinské
 • Ana dom. Anna
 • Aňa dom. Anna
 • Ann anglické i hebrejské
 • Ara dom. české Arabela, Ariana, Arna, Arnolda
 • Ari hebrejské
 • Asa japonské
 • Ash anglické
 • Ata dom. české Atanázia
 • Áta dom. české Beáta
 • Ava grécke
 • Ave latinské
 • Avi latinské
 • Axa dom. české Alexandra
 • Aya hebrejské
 • Ayo africké
 • Bea dom. Beáta, Beatrica
 • Bel indické
 • Bia dom. české Blanka
 • Cia dom. Laurencia
 • Dea grécke
 • Dee americké
 • Des španielske
 • Dex latinské
 • Dia dom. české Diana, Lýdia
 • Dot grécke
 • Eda dom. Edita, Eduarda
 • Ega dom. české Egona
 • Ela ž.m. + dom. Elena, Eleonóra, Helena, Gabriela
 • Ely dom. Gabriela
 • Ema ženské meno + dom. Emanuela, Emerencia, Emília
 • Ena keltské, galské
 • Era dom. české Erika, Ervína
 • Eta dom. Etela
 • Eti dom. české Etela
 • Eva ženské meno
 • Éva maďarské
 • Eve anglické
 • Ewa poľské
 • Fay francúzske
 • Fea dom. Felícia
 • Fia dom. Žofia
 • Flo dom. české Flóra, Florentína
 • Foi francúzske
 • Gay anglické
 • Gen japonské
 • Gia dom. české Pelagia
 • Gin japonské
 • Hop vietnamské
 • Hue vietnamské
 • Iba dom. české Iboja
 • Ida ženské meno
 • Ide francúzske
 • Ila dom. české Helena, Ilona
 • Iľa dom. Elena, Helena
 • Ina ruské i nemecké
 • Ine nemecké
 • Ipo havajské
 • Ira dom. Irena
 • Ita dom. české
 • Iva dom. Eva, Ivana, Ivica
 • Iza dom. Izabela, Izolda
 • Íza dom. české Izabela
 • Jan anglické
 • Jen waleské
 • Jin japonské
 • Joy latinské
 • Jui indické
 • Kat americké
 • Kay anglické
 • Kei africké
 • Kia africké
 • Kim anglické
 • Klo dom. české Klotilda
 • Kya africké
 • Lae hebrejské
 • Lan vietnamské
 • Lea dom. Leokádia, Leóna, Leonarda, Leopoldína, Leontína
 • Léa francúzske
 • Lia dom. české Fidélia, Juliána, Júlia, Liana, Ofélia
 • Lía španielske
 • Lin latinské
 • Lis škandinávske
 • Liv latinské
 • Liz americké
 • Loo anglické
 • Lou anglické
 • Luz španielske
 • Lyn americké
 • Mab dom. české Mabel
 • Mae keltské, galské
 • Mag anglické
 • Mai japonské
 • Mar španielske
 • Mat anglické
 • May latinské
 • Mea dom. české Salomea
 • Meg anglické
 • Mei havajské
 • Mel dom. české Melánia
 • Mia dom. Mária
 • Mya havajské
 • Nan anglické
 • Náz iránske
 • Nhi vietnamské
 • Nhu vietnamské
 • Nia keltské, galské
 • Noa dom. české Noema
 • Noe dom. české Noema
 • Nox grécke
 • Núr arabské
 • Nyx nemecké
 • Oda dom. české Odeta
 • Oki japonské
 • Ola dom. Olympia
 • Oľa dom. Oľga, Olympia
 • Oli dom. české Oľga
 • Ona latinské
 • Oni indiánske
 • Opa indiánske
 • Ora španielske
 • Ota dom. Otília
 • Ova latinské
 • Oya indiánske
 • Pam grécke
 • Pat dom. české Kleopatra, Patrícia
 • Pia talianske
 • Rae nemecké
 • Rea anglické
 • Ria dom. Adriána, Mária
 • Ros americké
 • Roz španielske
 • Rue grécke
 • Ruf ruské
 • Rut biblické
 • Rút biblické
 • Sam dom. české Samuela
 • Sen vietnamské
 • Sue anglické
 • Tam hebrejské
 • Tea dom. Teodora, Teodózia, Teofánia, Teofila
 • Thi vietnamské
 • Thu vietnamské
 • Thy vietnamské
 • Tia španielske
 • Ula keltské, galské
 • Uľa dom. Júlia, Juliána, Uršuľa
 • Uli dom. české Ulrika
 • Uma indické
 • Una ženské meno
 • Úna írske
 • Ura indické
 • Uša indické
 • Uta japonské
 • Vea latinské
 • Vui vietnamské
 • Wan čínske
 • Wei čínske
 • Xia čínske
 • Xue čínske
 • Yan čínske
 • Zea latinské
 • Zoa české
 • Zoe grécke
 • Zwi škandinávske

3. Svetové jednotky dĺžky a plochy - 1,2 a 3-písmenové výrazy

vysvetlivky: d – dĺžka, p- plocha

1,

 • U         d      asýrska (Chorsabád)

2,

 • BU       d      Japonsko
 • BU       p      Japonsko
 • ČI        d      Čína, Filipíny
 • ČO       d      Japonsko
 • ČO       p      Japonsko
 • ČÓ       d      Japonsko
 • ČÓ       p      Japonsko
 • DŽÓ    d      Japonsko
 • EL       d      Holandsko
 • GI        d      Sumer
 • CHÚ    d      Mongolsko
 • JO        d      Japonsko
 • KO      p      Tchajwan
 • LI        d      Čína, Vietnam
 • LI        p      Čína
 •        d      Mongolsko
 • MU      p      Čína
 •       d      Brazília, Portugalsko
 • PU       d      Čína
 • RI        d      Japonsko
 • SA       d      asýrska (Chorsabád)
 • SE        p      Japonsko
 • SY       d      Mongolsko
 • ŠE        p      asýrska
 • ŠE        p      Sumer
 • TU       d      Čína
 • ÜR       p      Mongolsko
 • US       d      asýrska (Chorsabád)
 •      d      Thajsko
 • WA      d      Thajsko

3,

 • ADÍ     d      India (Madrás)
 • ALD    d      Mongolsko
 • ALE     d      Dánsko (Grónsko, Faerské ostrovy), Island
 • ALN    d      Švédsko
 • AŠL     d      arabská
 • BAA    d   Egypt, Zanzibar
 • BÁB    d      arabská
 • BAU    p      Indonézia
 • BÉR     d      Mongolsko
 • BUR    p      Sumer
 • BYŤ    p      Rusko
 • CAR    d      Irán
 • CEP     d      Rusko
 • CER     d      Irán
 • DUN    p      Mjanmarsko (Barma)
 • ELA     d      Indonézia, Malajzia
 • ELL     d      Veľká Británia
 • ELO     d      Indonézia
 • FAN    d      Čína, Vietnam
 • FAN    p      Čína
 • FEN     d      Čína, Vietnam
 • FEN     p      Čína
 • FOD    d      Dánsko
 • FOT     d      Fínsko, Nórsko, Švédsko
 • FUN    d      Mongolsko
 • FUT     d      Rusko
 • GAR    d      Sumer
 • GAV    d      Perzia
 • GAZ    d      Afganistan, arabská, India, Irán
 • GEN    d      Vietnam
 • GEZ     d      India
 • GÍN     p      Sumer
 • GOS     d      India, Saudská Arábia
 • GÖS     d      India
 • GOZ    d      India
 • GUZ    d      India
 • HAO    d      Vietnam
 • HAO    p      Čína
 • HÁT    d      India
 • HON    d      Česko
 • HON    p      Česko
 • CHAO d      Čína
 • CHAO p      Čína
 • CHEK d      Čína (Hongkong)
 • CHIH   d      Čína
 • IKU     p      asýrska, Sumer
 • INCH   d      USA, Veľká Británia
 • JIN      d      Čína
 • JOCH p      Rakúsko
 • JOT     d      Thajsko
 • JÓT     d      Thajsko
 • KAH    d      Čína
 • KAN    d      Thajsko
 • KAR    d      Rusko
 • KEN    d      Japonsko
 • KÓS    d      India
 • KÜP    d      Thajsko
 • KÚŠ    d      Sumer
 • LAN    d      Mjanmarsko (Barma)
 • LÁN    p      Česko
 • LEA     d      Veľká Británia
 • LEČ     p      Česko
 • LUG    d      Fínsko, USA, Veľká Británia
 • MAL    p      Nórsko
 • MAN   p      Vietnam
 • MAS    p      Vietnam
 • MAU   p      Čína, Vietnam
 • MIL     d      Fínsko, Nórsko, Švédsko, Turecko, USA, Veľká Británia
 • MÍL     d      arabská
 • MOW p      Čína
 • NIU     d      Thajsko
 • NUS    d      Alžírsko
 • OEL     d      Maďarsko
 • PAA    d      Holandsko
 • PAL     d      Indonézia
 • PAS     d      Belgicko, Francúzsko, Haiti
 • PEH     p      Mjanmarsko (Barma)
 • PES     d      antický Rím, Taliansko
 • PES     p      antický Rím
 • PIC      d      Cyprus, Grécko, Libéria, Líbya, Tunisko
 • PÍĎ      d      Česko
 • PIE      d      Argentína, Bolívia, Dominikánska republika, Ekvádor, Filipíny, Guatemala , Honduras, Chile, Kolumbia,  
 •                  Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Paraguaj, Peru, Salvador, Španielsko, Uruguaj, Venezuela
 • PIÉ      d      Argentína, Bolívia, Dominikánska republika, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Chile, Kolumbia, Kostarika,
 •                  Mexiko, Nikaragua,   Paraguaj, Peru, Salvador, Španielsko, Uruguaj, Venezuela
 • PIK      d      Cyprus, Libéria, Líbya, Tunisko
 • PUS     d      antické Grécko, Egypt, Perzia
 • PÚS     d      Grécko
 • QAT    d      Babylon
 • RAI     p      Thajsko
 • RAJ     p      Thajsko
 • RAP    d      Veľká Británia
 • REV    d      Fínsko, Švédsko
 • RIN     d      Japonsko
 • RIU     d      Thajsko
 • ROD    d      Fínsko, Švédsko, USA, Veľká Británia
 • RUB    d      Turecko
 • RUP    d      Grécko
 • SÁH    d      Česko
 • SAO    p      Vietnam
 • SAR     p      Sumer
 • SEN     d      Thajsko
 • SOK    d      Thajsko
 • SOS     d      Babylon
 • SSU     p      Čína
 • SUN    d      Japonsko
 • TAI      p      Thajsko
 • TAN    p      Japonsko
 • TAY    d      Vietnam
 • TEH     d      Mjanmarsko (Barma)
 • TUM    d      Fínsko, Švédsko
 • UUR    d      Holandsko
 • WAH   d      Thajsko
 • WAR   d      Juhoafrická republika
 • WEI     p      Čína
 • WEJ     p      Čína
 • YOT    d      Thajsko

TOPlist