Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Krížovky a hádanky

krížovkárska literatúra

V zozname sú zahrnuté slovenské i české publikácie používané pri tvorbe krížoviek.

Taktiež sú tu pramene k náročnejším krížovkárskym súťažiam (Krížovkárska, aréna, Medzikrúžková súťaž, Nolčova krížovkárska maturita, Krížovkárska kvalifikačná súťaž).

SSJ      Slovník slovenského jazyka 1-6, SAV 1959-1968

SSSJ    Slovník súčasného slovenského jazyka, zatiaľ vyšli 2 diely

ES        Encyklopédia Slovenska 1-6

EB        Encyklopédia Beliana, SAV, zatiaľ vyšlo 6 dielov

SSS     Synonymický slovník slovenčiny

KSSJ    Krátky slovník slovenského jazyka

SCS     Slovník cudzích slov

VSCS   Veľký slovník cudzích slov

PSP     Pravidlá slovenského pravopisu, posledné vydanie

HSSJ  Historický slovník slovenského jazyka

SSN  Slovník slovenských nárečí, vyšli 2 časti (A-K, L-P)

PČP Pravidla českého pravopisu, Academia, posledné vydanie

SSČ      Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia 1994 a novšie vydania

SSJČ     Slovník spisovného jazyka českého (1-4), Academia 1960-1971; 2. vydanie (1-8), Academia 1989

MČSE   Malá československá encyklopedie (1-6), Academia 1984-87

ČSBS    Československý biografický slovník, Academia 1992

DID 8    Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (1-8), Diderot 1999

DID 2    Velký slovník naučný (1-2), Diderot 1999

DID 20 Velká všeobecná encyklopedie (1-20), Diderot 2000-, iba vydané časti

UNI 10 Universum - všeobecná encyklopedie (1-10), Odeon 2000-2001

ČSVAS     Haller a kol.: Český slovník věcný a synonymický (1-3), SPN 1969-77

SYN          Pala-Všianský: Slovník českých synonym, NLN 1994, 1996, 2000

NEOLOG Martincová: Nová slova v češtině - slovník neologizmů, Academia, 1998

ASCS       Akademický slovník cizích slov, Academia 1995

SCS-R      Rejman: Slovník cizích slov, SPN 1971

SCS-K      Klimeš: Slovník cizích slov, SPN 1994, 1998

SCS-ED    Slovník cizích slov, Encyklopedický dům 1993, 1996

CJC 1, 2, 3 Reisenauer: Co je co? (1, 2, 3), 2. vydání, Pressfoto 1982-84

KNAP 1, 2 Knappová: Jak se bude jmenovat?, Academia 1978, 1985

KNAP 3    Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat?, Academia 1996, dotlač 2002

VAS          Velký atlas světa, GKP 1988, 1996

ZKR-ED    Slovník zkratek, Encyklopedický dům 1994

Příruční slovník jazyka českého (1-9), Státní nakladatelství 1935-57 (PSJČ)

Hubáček: Malý slovník českých slangů, Profil 1988

Rejzek: Etymologický slovník jazyka českého, Leda 2001

Sochová-Poštolková: Co v slovnících nenajdete, Portál 1994

Příruční slovník naučný (1-4), Academia 1962-67 (PSN)

Ilustrovaný encyklopedický slovník (1-3), Academia 1980-82 (IES)

Encyklopedický slovník, Encyklopedický dům 1993

Český biografický slovník XX. století, Paseka 1999

Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (1-4), Diderot 1996-98 (DID 4)

Technický naučný slovník (1-7), SNTL 1981-86 (TNS)

Encyklopedie tělesné kultury (1-2), Olympia 1988

Sokol: Olympijské hry novověku, Olympia 1974

Procházka: Olympijské hry, Olympia 1984

Malá encyklopedie atletiky, Olympia 1990

Malá encyklopedie fotbalu, Olympia 1984

Malá encyklopedie ledního hokeje, Olympia 1986

Malá encyklopedie lyžování, Olympia 1987

Malá encyklopedie olympijských her, Olympia 1982

Malá encyklopedie šachu, Olympia 1989

Malá encyklopedie tenisu, Olympia 1985

Malá encyklopedie turistiky, Olympia 1986

Jordan: Encyklopedie bohů, Volvox Globator 1997

Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí, Mladá fronta 1970, 1982

Zamarovský: Bohové a králové starého Egypta, Mladá fronta 1979

Encyklopedie antiky, Academia 1973

Slovník antické kultury, Svoboda 1974

Encyklopedický slovník geologických věd (1-2), Academia 1983

Svět zvířat (1-12), Albatros 1997-2001

Lexikon české literatury, Academia 1985-2000

Fikejz: Filmoví herci současnosti, Cinema 1996, 1998

Březina: Lexikon českého filmu, Cinema 1996, 1998

Smolka: Malá encyklopedie hudby, Editio Supraphon 1983

Matzner a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (1-4), Editio Supraphon 1983-1990

Hubinger: Národy celého světa, Mladá fronta 1985

Chvojka, Skála: Malý slovník jednotek měření, Mladá fronta 1982

Hlinka: Peníze celého světa, Mladá fronta 1987

Rystonová: Byliny a jejich lidové názvy, Vodnář 1996

Kos: Zkratky, značky, akronymy, Horizont 1983

TOPlist